Halmok az évszázadok sodrásában

2015. 24.

Balázs Réka - Kustár Rozália

Halmok az évszázadok sodrában

Halmok, hegyek és várak a Duna-Tisza közén

A Duna-Tisza köze számos természeti és kulturális érték őrzője. Változatos és sokarcú alföldi táj. Egykori árterek, mocsarak, lápok, szélfútta homokpuszták és szikesek tarkítják. Az elmúlt évezredek során a természeti környezet, a szántóföldi művelés alá vont területek, valamint az emberi lakhelyek kiterjedése térben és időben jelentősen átalakult, változott.

Amikor a várakat, halmokat kezdtük el számba venni ezen a vidéken, szintén változatosságuk volt a legszembetűnőbb: Olyan szeletei ezek a tájnak, melyek hol markánsan kiemelkedő pontok, hol az értő szemnek is alig észrevehetők, de az emberi történelemnek és a táj fejlődésének egyaránt sok titkát őrzik. Általában az ember és a természet hagyományos és kíméletes földhasználaton alapuló együttműködésének kiemelkedő példái, ezért is feltűnő, milyen keveset tudunk róluk. Napjaink felgyorsult világában érezzük megóvásuk szükségességét, de mint a laikus, aki először próbál táncolni, inkább csak toporgunk, és keressük a megfelelő irányt, ritmust …

Halmok az évszázadok sodrában