A darázskő

2017. 28.

Talpalatnyi kő – Elveszett emlékeink nyomában

A DARÁZSKŐ

A réti mészkő az Alföld ma már szinte teljesen elfeledett geológiai képződménye, mely tartóssága miatt nem vetekedhetett a hegyvidéki kőzetekkel, de helybeli bányászata, s így olcsósága miatt a térségben építőanyagként használták az Árpád-kortól folyamatosan egészen a 1970-es évekig. A modern építőanyagok alkalmazása, hajdani épültek lebontása és gondozatlansága következtében ma már szinte alig-alig ismerhetjük.

A réti mészkő természetes előfordulásainak, a hozzá kapcsolódó tájtörténeti, történelmi és néprajzi hagyományaink megőrzése érdekében a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, mint projektpartner részt vesz a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Csólyospálos és a szerbiai Novi Bečej (Törökbecse) településekkel közösen. A projekt megvalósítása során elsődleges feladat a réti mészkő, mint a szerb–magyar határ menti régió közös természeti, történelmi és kulturális örökségének megőrzése tudományos igényű megalapozó kutatáson, turisztikai tematikus útvonal kijelölésén és népszerűsítő, marketing cselekvési program megvalósításán keresztül.

Jelen kötet ismeretterjesztő szándékkal készült. Célja a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, továbbá a szerb határ menti régióban megtalálható réti mészkő természetes előfordulásainak és felhasználásának bemutatása, vizsgálatukkal kapcsolatos eredmények, kérdések felvillantása múltunk, kulturális és természeti örökségünk megőrzésének érdekében és további kutatások reményében.

Talpalatnyi kő – Elveszett emlékeink nyomába